Dars jadvali

O'qituvchilar va o'quvchilar uchun barcha dars jadvallari

 • 1 "A"
 • 1 "B"
 • 1 "V"
Dushanba
1 O'qish 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Matematika 9:40
4 10:35
5 11:25
Seshanba
1 Chet tili 8:00
2 Matematika 8:50
3 Tabiat 9:40
4 10:35
5 11:25
Chorshanba
1 O'qish 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Matematika 9:40
4 Chet tili 10:35
5 11:25
Payshanba
1 O'qish 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Matematika 9:40
4 10:35
5 11:25
Juma
1 O'qish 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Matematika 9:40
4 10:35
Dushanba
1 O'qish 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Matematika 9:40
4 10:35
5 11:25
Seshanba
1 O'qish 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Matematika 9:40
4 10:35
5 11:25
Chorshanba
1 O'qish 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Matematika 9:40
4 Chet tili 10:35
5 11:25
Payshanba
1 O'qish 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Matematika 9:40
4 Ingliz tili 10:35
5 Musiqa 11:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 8:00
2 Matematika 8:50
3 Odobnoma 9:40
4 Jismoniy tarbiya 10:35
Dushanba
1 O'qish 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Matematika 9:40
4 Musiqa 10:35
Seshanba
1 O'qish 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Matematika 9:40
4 Ingliz tili 10:35
5 Tabiat 11:25
Chorshanba
1 O'qish 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Matematika 9:40
4 Jismoniy tarbiya 10:35
5 Tasviriy san'at 11:25
Payshanba
1 O'qish 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Matematika 9:40
4 Mehnat 10:35
5 Ingliz tili 11:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 8:00
2 Matematika 8:50
3 Jismoniy tarbiya 9:40
4 Odobnoma 10:35
5 Yo'l harakati 11:25
 • 2 "A"
 • 2 "B"
 • 2 "V"
Dushanba
1 Matematika 13:00
2 Ingliz tili 13:50
3 Ona tili 14:40
4 O'qish 15:35
5 Tasviriy san'at 16:25
Seshanba
1 Matematika 13:00
2 Rus tili 13:50
3 O'qish 14:40
4 Jismoniy tarbiya 15:35
5 Mehnat 16:25
Chorshanba
1 Ona tili 13:00
2 Matematika 13:50
3 Ingliz tili 14:40
4 Musiqa 15:35
5 O'qish 16:25
Payshanba
1 Rus tili 13:00
2 Matematika 13:50
3 Ona tili 14:40
4 O'qish 15:35
5 Jismoniy tarbiya 16:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 13:00
2 Matematika 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Odobnoma 15:35
5 Tabiat 16:25
Dushanba
1 Ona tili 13:00
2 Matematika 13:50
3 Ingliz tili 14:40
4 O'qish 15:35
5 Musiqa 16:25
Seshanba
1 Ona tili 13:00
2 Matematika 13:50
3 Rus tili 14:40
4 O'qish 15:35
5 Tasviriy san'at 16:25
Chorshanba
1 Matematika 13:00
2 Ingliz tili 13:50
3 Ona tili 14:40
4 Odobnoma 15:35
5 Mehnat 16:25
Payshanba
1 Matematika 13:00
2 Ona tili 13:50
3 O'qish 14:40
4 Jismoniy tarbiya 15:35
5 Tabiat 16:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 13:00
2 Rus tili 13:50
3 Matematika 14:40
4 Jismoniy tarbiya 15:35
5 O'qish 16:25
Dushanba
1 Matematika 13:05
2 Rus tili 13:55
3 Ona tili 14:45
4 O'qish 15:40
5 Tabiat 16:30
Seshanba
1 Matematika 13:05
2 Ona tili 13:55
3 O'qish 14:45
4 Tasviriy san'at 15:40
5 Jismoniy tarbiya 16:30
Chorshanba
1 Ingliz tili 13:05
2 Matematika 13:55
3 Ona tili 14:45
4 Mehnat 15:40
5 Odobnoma 16:30
Payshanba
1 Matematika 13:05
2 Ona tili 13:55
3 O'qish 14:45
4 Ingliz tili 15:40
5 Musiqa 16:30
Juma
1 Tarbiyaviy soat 13:05
2 Matematika 13:55
3 Rus tili 14:45
4 O'qish 15:40
5 Jismoniy  tarbiya 16:30
 • 3 "A"
 • 3 "B"
 • 3 "V"
Dushanba
1 Rus tili 13:05
2 Matematika 13:55
3 Ona tili 14:45
4 Ingliz tili 15:40
5 O'qish 16:30
Seshanba
1 Ona tili 13:05
2 Matematika 13:55
3 O'qish 14:45
4 Musiqa 15:40
5 Odobnoma 16:30
6 Mehnat 17:20
Chorshanba
1 Matematika 13:05
2 Ona tili 13:55
3 O'qish 14:45
4 Tasviriy san'at 15:40
5 Tabiat 16:30
6 Jismoniy tarbiya 17:20
Payshanba
1 Matematika 13:05
2 Ingliz tili 13:55
3 Ona tili 14:45
4 O'qish 15:40
5 Rus tili 16:30
Juma
1 Tarbiyaviy soat 13:05
2 Matematika 13:55
3 Jismoniy tarbiya 14:45
4 Ona tili 15:40
5 O'qish 16:30
Dushanba
1 Ingliz tili 13:05
2 Matematika 13:55
3 Ona tili 14:45
4 Jismoniy tarbiya 15:40
5 O'qish 16:30
Seshanba
1 Ona tili 13:05
2 Matematika 13:55
3 O'qish 14:45
4 Mehnat 15:40
5 Rus tili 16:30
6 Odobnoma 17:20
Chorshanba
1 Matematika 13:05
2 Ona tili 13:55
3 O'qish 14:45
4 Ingliz tili 15:40
5 Musiqa 16:30
6 Tasviriy san'at 17:20
Payshanba
1 Matematika 13:05
2 Ona tili 13:55
3 Jismoniy tarbiya 14:45
4 Rus tili 15:40
5 O'qish 16:30
Juma
1 Tarbiyaviy soar 13:05
2 Matematika 13:55
3 Ona tili 14:45
4 Tabiat 15:40
5 O'qish 16:30
Dushanba
1 Ona tili 13:05
2 Matematika 13:55
3 Rus tili 14:45
4 O'qish 15:40
5 Jismoniy tarbiya 16:30
Seshanba
1 Ona tili 13:05
2 Matematika 13:55
3 Odobnoma 14:45
4 Rus tili 15:40
5 O'qish 16:30
6 Tasviriy san'an 17:20
Chorshanba
1 Matematika 13:05
2 Ona tili 13:55
3 Jismoniy tarbiya 14:45
4 O'qish 15:40
5 Ingliz tili 16:30
6 Mehnat 17:20
Payshanba
1 Ona tili 13:05
2 Matematika 13:55
3 Ingliz tili 14:45
4 Musiqa 15:40
5 O'qish 16:30
Juma
1 Tarbiyaviy soat 13:05
2 Matematika 13:55
3 Ona tili 14:45
4 O'qish 15:40
5 Tabiat 16:30
 • 4 "A"
 • 4 "B"
 • 4 "V"
 • 4 "G"
Dushanba
1 Ona tili 13:05
2 Matematika 13:55
3 O'qish 14:45
4 Rus tili 15:40
5 Mehnat 16:30
Seshanba
1 Matematika 13:05
2 Ona tili 13:55
3 Jismoniy tarbiya 14:45
4 Ingliz tili 15:40
5 Odobnoma 16:30
6 O'qish 17:20
Chorshanba
1 Ona tili 13:05
2 Matematika 13:55
3 Musiqa 14:45
4 O'qish 15:40
5 Jismoniy tarbiya 16:30
6 Tabiat 17:20
Payshanba
1 Ona tili 13:05
2 Matematika 13:55
3 Rus tili 14:45
4 Tasviriy san'at 15:40
5 Matematika 16:30
Juma
1 Tarbiyaviy soat 13:05
2 Matematika 13:55
3 Ona tili 14:45
4 Ingliz tili 15:40
5 O'qish 16:30
Dushanba
1 Ona tili 13:05
2 Matematika 13:55
3 O'qish 14:45
4 Ingliz tili 15:40
5 Odobnoma 16:30
Seshanba
1 Matematika 13:05
2 O'qish 13:55
3 Ona tili 14:45
4 Rus tili 15:40
5 Jismoniy tarbiya 16:30
6 Tasviriy san'at 17:20
Chorshanba
1 Ona tili 13:05
2 Matematika 13:55
3 Tabiat 14:45
4 Ingliz tili 15:40
5 O'qish 16:30
6 Musiqa 17:20
Payshanba
1 Ona tili 13:05
2 Matematika 13:55
3 O'qish 14:45
4 Jismoniy tarbiya 15:40
5 Mehnat 16:30
Juma
1 Tarbiyaviy soat 13:05
2 Rus tili 13:55
3 Matematika 14:45
4 Ona tili 15:40
5 O'qish 16:30
Dushanba
1 Ona tili 13:05
2 Matematika 13:55
3 Jismoniy tarbiya 14:45
4 O'qish 15:40
5 Odobnoma 16:30
Seshanba
1 Rus tili 13:05
2 Matematika 13:55
3 Ingliz tili 14:45
4 Ona tili 15:40
5 O'qish 16:30
6 Musiqa 17:20
Chorshanba
1 O'qish 13:05
2 Matematika 13:55
3 Ona tili 14:45
4 Jismoniy tarbiya 15:40
5 Tasviriy san'at 16:30
6 Tabiat 17:20
Payshanba
1 Ingliz tili 13:05
2 Matematika 13:55
3 Ona tili 14:45
4 O'qish 15:40
5 Mehnat 16:30
Juma
1 Tarbiyaviy soat 13:05
2 Ona tili 13:55
3 Matematika 14:45
4 Rus tili 15:40
5 O'qish 16:30
Dushanba
1 Ona tili 13:05
2 Matematika 13:55
3 O'qish 14:45
4 Mehnat 15:40
5 Rus tili 16:30
Seshanba
1 Matematika 13:05
2 Ingliz tili 13:55
3 Ona tili 14:45
4 O'qish 15:40
5 Musiqa 16:30
6 Jismoniy tarbiya 17:20
Chorshanba
1 Matematika 13:05
2 Jismoniy tarbiya 13:55
3 Odobnoma 14:45
4 Ona tili 15:40
5 Tabiat 16:30
6 O'qish 17:20
Payshanba
1 Matematika 13:05
2 Rus tili 13:55
3 Ona tili 14:45
4 O'qish 15:40
5 Tasviriy san'at 16:30
Juma
1 Tarbiyaviy soat 13:05
2 Ona tili 13:55
3 O'qish 14:45
4 Matematika 15:40
5 Ingliz tili 16:30
 • 5 "A"
 • 5 "B"
 • 5 "V"
 • 5 "G"
Dushanba
1 Adabiyot 8:00
2 Matematika 8:50
3 Biologiya 9:40
4 Ona tili 10:35
5 Ingliz tili 11:25
6 Jismoniy tarbiya 12:15
Seshanba
1 Ingliz tili 8:00
2 Geografiya 8:50
3 Texnologiya 9:40
4 Vatan tuyg'usi 10:35
5 Ona tili 11:25
Chorshanba
1 Matematika 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Ingliz tili 9:40
4 Rus tili 10:35
5 Adabiyot 11:25
Payshanba
1 Musiqa 8:00
2 Matematika 8:50
3 Ona tili 9:40
4 Rus til 10:35
5 Adabiyot 11:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 8:00
2 Matematika 8:50
3 Tasviriy san'at 9:40
4 Ona tili 10:35
5 Tarix 11:25
6 Informatika 1/3 12:15
Shanba
1 Jismoniy tarbiya 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Matematika 9:40
4 Tarix 10:35
5 Texnologiya 11:25
Dushanba
1 Matematika 8:00
2 Chet tili 8:50
3 Ona tili 9:40
4 Jismoniy tarbiya 10:35
5 Ona tili 11:25
Seshanba
1 Tasviriy san'at 8:00
2 Chet tili 8:50
3 Biologiya 9:40
4 Matematika 10:35
5 Adabiyot 11:25
Chorshanba
1 Matematika 8:00
2 Chet tili 8:50
3 Ona tili 9:40
4 Texnologiya 10:35
5 Geografiya 11:25
6 Rus tili 12:15
Payshanba
1 Matematika 8:00
2 Tarix 8:50
3 Ona tili 9:40
4 Texnologiya 10:35
5 Rus tili 11:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Vatan tuyg'usi 9:40
4 Tarix 10:35
5 Adabiyot 11:25
6 Informatika 2/4 12:15
Shanba
1 Matematika 8:00
2 Jismoniy tarbiya 8:50
3 Ona tili 9:40
4 Adabiyot 10:35
5 Musiqa 11:25
Dushanba
1 Chet tili 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Matematika 9:40
4 Biologiya 10:35
5 Adabiyot 11:25
6 Informatika 2/4 12:15
Seshanba
1 Vatan tuyg'usi 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Chet tili 9:40
4 Adabiyot 10:35
5 Matematika 11:25
Chorshanba
1 Chet tili 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Rus tili 9:40
4 Adabiyot 10:35
5 Matematika 11:25
Payshanba
1 Rus tili 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Tarix 9:40
4 Ona tili 10:35
5 Matematika 11:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 8:00
2 Jismoniy tarbiya 8:50
3 Ona tili 9:40
4 Geografiya 10:35
5 Tasviriy san'at 11:25
6 Matematika 12:15
Shanba
1 Tarix 8:00
2 Texnologiya 8:50
3 Texnologiya 9:40
4 Musiqa 10:35
5 Jismoniy tarbiya 11:25
Dushanba
1 Ona tili 8:00
2 Matematika 8:50
3 Adabiyot 9:40
4 Ingliz tili 10:35
5 Tarix 11:25
Seshanba
1 Ona tili 8:00
2 Matematika 8:50
3 Adabiyot 9:40
4 Texnologiya 10:35
5 Musiqa 11:25
6 Informatika 2/4 12:15
Chorshanba
1 Matematika 8:00
2 Tasviriy san'at 8:50
3 Ona tili 9:40
4 Vatan tuyg'usi 10:35
5 Jismoniy tarbiya 11:25
Payshanba
1 Matematika 8:00
2 Chet tili 8:50
3 Ona tili 9:40
4 Rus tili 10:35
5 Adabiyot 11:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Matematika 9:40
4 Texnologiya 10:35
5 Ona tili 11:25
6 Geografiya 12:15
Shanba
1 Tarix 8:00
2 Biologiya 8:50
3 Chet tili 9:40
4 Rus tili 10:35
5 Jismoniy tarbiya 11:25
 • 6 "A"
 • 6 "B"
 • 6 "V"
Dushanba
1 Jismoniy tarbiya 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Fizika 9:40
4 Chet tili 10:35
5 Geografiya 11:25
6 Informatika 1/3 12:15
Seshanba
1 Matematika 8:00
2 Tarix 8:50
3 Ona tili 9:40
4 Biologiya 10:35
5 Texnologiya 11:25
6 Rus tili 12:15
Chorshanba
1 Adabiyot 8:00
2 Matematika 8:50
3 Tasviriy san'at 9:40
4 Ona tili 10:35
5 Musiqa 11:25
Payshanba
1 Chet tili 8:00
2 Fizika 8:50
3 Jismoniy tarbiya 9:40
4 Adabiyot 10:35
5 Vatan tuyg'usi 11:25
6 Texnologiya 12:15
Juma
1 Tarbiyaviy soat 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Matematika 9:40
4 Chet tili 10:35
5 Matematika 11:25
6 Rus tili 12:15
Shanba
1 Biologiya 8:00
2 Matematika 8:50
3 Ona tili 9:40
4 Geografiya 10:35
5 Tarix 11:25
Dushanba
1 Matematika 8:00
2 Fizika 8:50
3 Chet tili 9:40
4 Ona tili 10:35
5 Rus tili 11:25
6 Geografiya 30 12:15
Seshanba
1 Tarix 8:00
2 Matematika 8:50
3 Ona tili 9:40
4 Adabiyot 10:35
5 Vatan tuyg'usi 11:25
Chorshanba
1 Ona tili 8:00
2 Texnologiya 8:50
3 Biologiya 9:40
4 Jismoniy tarbiya 10:35
5 Ona tili 11:25
6 Informatika 1/3 12:15
Payshanba
1 Matematika 8:00
2 Adabiyot 8:50
3 Fizika 9:40
4 Tasviriy san'at 10:35
5 Rus tili 11:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 8:00
2 Chet tili 8:50
3 Jismoniy tarbiya 9:40
4 Matematika 10:35
5 Texnologiya 11:25
6 Ona tili 12:15
Shanba
1 Matematika 8:00
2 Biologiya 8:50
3 Musiqa 9:40
4 Chet tili 10:35
5 Geografiya 11:25
6 Tarix 12:15
Dushanba
1 Musiqa 8:00
2 Chet tili 8:50
3 Ona tili 9:40
4 Matematika 10:35
5 Vatan tuyg'usi 11:25
Seshanba
1 Ona tili 8:00
2 Fizika 8:50
3 Matematika 9:40
4 Tasviriy san'at 10:35
5 Adabiyot 11:25
Chorshanba
1 Ona tili 8:00
2 Rus tili 8:50
3 Matematika 9:40
4 Biologiya 10:35
5 Texnologiya 11:25
6 Informatika 2/4 12:15
Payshanba
1 Ona tili 8:00
2 Texnologiya 8:50
3 Chet tili 9:40
4 Fizika 10:35
5 Jismoniy tarbiya 11:25
6 Rus tili 11:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 8:00
2 Tarix 8:50
3 Chet tili 9:40
4 Jismoniy tarbiya 10:35
5 Geografiya 11:25
6 Matematika 12:15
Shanba
1 Ona tili 8:00
2 Tarix 8:50
3 Biologiya 9:40
4 Matematika 10:35
5 Adabiyot 11:25
6 Geografiya 12:15
 • 7 "A"
 • 7 "B"
 • 7 "V"
Dushanba
1 Biologiya 8:00
2 Musiqa 8:50
3 Ona tili 9:40
4 Algebra 10:35
5 Jismoniy tarbiya 11:25
6 Texnologiya 12:15
Seshanba
1 Fizika 8:00
2 Geometriya 8:50
3 Kimyo 9:40
4 Geografiya 10:35
5 Tarix 11:25
6 Rus tili 12:15
Chorshanba
1 Tasviriy san'at 8:00
2 Geografiya 8:50
3 Tarix 9:40
4 Algebra 10:35
5 Informatika 11:25
6 Jismoniy tarbiya 12:15
Payshanba
1 Fizika 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Texnologiya 9:40
4 Algebra 10:35
5 Tarix 11:25
6 Chet tili 12:15
Juma
1 Tarbiyaviy soat 8:00
2 Kimyo 8:50
3 Geometriya 9:40
4 Biologiya 10:35
5 Chet tili 11:25
6 Ona tili 12:15
Shanba
1 Chet tili 8:00
2 Algebra 8:50
3 Rus tili 9:40
4 MIG' 10:35
5 Adabiyot 11:25
Dushanba
1 Algebra 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Tarix 9:40
4 Texnologiya 10:35
5 Biologiya 11:25
6 Rus tili 12:15
Seshanba
1 Kimyo 8:00
2 Adabiyot 8:50
3 Tarix 9:40
4 Algebra 10:35
5 Geografiya 11:25
6 Chet tili 12:15
Chorshanba
1 Jismoniy tarbiya 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Geografiya 9:40
4 Tasviriy san'at 10:35
5 Algebra 11:25
6 Tarix 12:15
Payshanba
1 Chet tili 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Rus tili 9:40
4 Geometriya 10:35
5 Texnologiya 11:25
6 Fizika 12:15
Juma
1 Tarbiyaviy soat 8:00
2 Informatika 8:50
3 Kimyo 9:40
4 Musiqa 10:35
5 Jismoniy tarbiya 11:25
6 Biologiya 12:15
Shanba
1 Algebra 8:00
2 Fizika 8:50
3 Adabiyot 9:40
4 Chet tili 10:35
5 MIG' 11:25
Dushanba
1 Tarix 8:00
2 Biologiya 8:50
3 Adabiyot 9:40
4 Algebra 10:35
5 Chet tili 11:25
6 Musiqa 12:15
Seshanba
1 Ona tili 8:00
2 Kimyo 8:50
3 Fizika 9:40
4 Geometriya 10:35
5 Informatika 11:25
Chorshanba
1 Geografiya 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Jismoniy tarbiya 9:40
4 Tarix 10:35
5 Algebra 11:25
6 Rus tili 12:15
Payshanba
1 Ona tili 8:00
2 Jismoniy tarbiya 8:50
3 Tasviriy san'at 9:40
4 Tarix 10:35
5 Fizika 11:25
6 Geometriya 12:15
Juma
1 Tarbiyaviy soat 8:00
2 Geografiya 8:50
3 Texnologiya 9:40
4 Kimyo 10:35
5 Biologiya 11:25
6 Chet tili 12:15
Shanba
1 MIG' 8:00
2 Rus tili 8:50
3 Adabiyot 9:40
4 Texnologiya 10:35
5 Geometriya 11:25
6 Chet tili 12:15
 • 8 "A"
 • 8 "B"
 • 8 "V"
Dushanba
1 Geografiya 8:00
2 Iqtisod 8:50
3 Informatika 9:40
4 Adabiyot 10:35
5 Algebra 11:25
6 Tarix 12:15
Seshanba
1 rus tili 8:00
2 Chizmachilik 8:50
3 Ona tili 9:40
4 Jismoniy tarbiya 10:35
5 Geometriya 11:25
6 Biologiya 12:15
Chorshanba
1 Fizika 8:00
2 Tarix 8:50
3 Algebra 9:40
4 Rus tili 10:35
5 Chet tili 11:25
6 Texnologiya 12:15
Payshanba
1 Adabiyot 8:00
2 Huquq 8:50
3 Geografiya 9:40
4 Jismoniy tarbiya 10:35
5 Matematika 11:25
6 Biologiya 12:15
Juma
1 Tarbiyaviy soat 8:00
2 Fizika 8:50
3 Tarix 9:40
4 Ona tili 10:35
5 Kimyo 11:25
6 Chet tili 12:15
Shanba
1 Kimyo 8:00
2 Ona tili 8:50
3 MIG' 9:40
4 Geometriya 10:35
5 Chet tili 11:25
6 Ona tili 1/3 12:15
Dushanba
1 Adabiyot 8:00
2 Geografiya 8:50
3 Texnologiya 9:40
4 Rus tili 10:35
5 Tarix 11:25
6 Biologiya 12:15
Seshanba
1 Algebra 8:00
2 Rus tili 8:50
3 Chizmachilik 9:40
4 Kimyo 10:35
5 Jismoniy tarbiya 11:25
6 Ona tili 1/3 12:15
Chorshanba
1 Ona tili 8:00
2 Fizika 8:50
3 Kimyo 9:40
4 Geografiya 10:35
5 Tarix 11:25
6 Chet tili 12:15
Payshanba
1 Tarix 8:00
2 Geometriya 8:50
3 Iqtisod 9:40
4 Huquq 10:35
5 Jismoniy tarbiya 11:25
6 Adabiyot 12:15
Juma
1 Tarbiyaviy soat 8:00
2 Algebra 8:50
3 Fizika 9:40
4 Chet tili 10:35
5 Informatika 11:25
6 Ona tili 12:15
Shanba
1 Ona tili 8:00
2 MIG' 8:50
3 Algebra 9:40
4 Biologiya 10:35
5 Geometriya 11:25
6 Chet tili 12:15
Dushanba
1 Ona tili 8:00
2 Algebra 8:50
3 Geografiya 9:40
4 Tarix 10:35
5 Kimyo 11:25
6 Chet tili 12:15
Seshanba
1 Biologiya 8:00
2 Jismoniy tarbiya 8:50
3 Chet tili 9:40
4 Informatika 10:35
5 Kimyo 11:25
6 Adabiyot 12:15
Chorshanba
1 Tarix 8:00
2 Algebra 8:50
3 Fizika 9:40
4 Iqtisod 10:35
5 MIG' 11:25
6 Ona tili 1/3 12:15
Payshanba
1 Jismoniy tarbiya 8:00
2 Geografiya 8:50
3 Huquq 9:40
4 Geometriya 10:35
5 Ona tili 11:25
6 Rus tili 12:15
Juma
1 Tarbiyaviy soat 8:00
2 Chizmachilik 8:50
3 Adabiyot 9:40
4 Fizika 10:35
5 Algebra 11:25
6 Tarix 12:15
Shanba
1 Ona tili 8:00
2 Rus tili 8:50
3 Chet tili 9:40
4 Geometriya 10:35
5 Biologiya 11:25
6 Texnologiya 12:15
 • 9 "A"
 • 9 "B"
 • 9 "V"
Dushanba
1 Fizika 8:00
2 Adabiyot 8:50
3 Rus tili 9:40
4 Huquq 10:35
5 Informatika 11:25
6 Chet tili 12:15
Seshanba
1 Jismoniy tarbiya 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Tarix 9:40
4 Chet tili 10:35
5 Biologiya 11:25
6 Geografiya 12:15
Chorshanba
1 Kimyo 8:00
2 Algebra 8:50
3 Tarix 9:40
4 Geometriya 10:35
5 Tarix 11:25
6 Geografiya 12:15
Payshanba
1 Adabiyot 8:00
2 MIG' 8:50
3 Biologiya 9:40
4 Algebra 10:35
5 Iqtisod 11:25
6 Chizmachilik 12:15
7 Informatika 13:05
Juma
1 Tarbiyaviy soat 8:00
2 Rus tili 8:50
3 Tarix 9:40
4 Ona tili 10:35
5 Geometriya 11:25
6 Texnologiya 12:15
Shanba
1 Fizika 8:00
2 Kimyo 8:50
3 Algebra 9:40
4 Jismoniy tarbiya 10:35
5 Chet tili 11:25
6 Adabiyot 12:15
Dushanba
1 Rus tili 8:00
2 Algebra 8:50
3 Huquq 9:40
4 MIG' 10:35
5 Texnologiya 11:25
6 Adabiyot 12:15
Seshanba
1 Geometriya 8:00
2 Adabiyot 8:50
3 Jismoniy tarbiya 9:40
4 Fizika 10:35
5 Tarix 11:25
6 Chet tili 12:15
Chorshanba
1 Tarix 8:00
2 Kimyo 8:50
3 Ona tili 9:40
4 Chet tili 10:35
5 Biologiya 11:25
6 Fizika 12:15
Payshanba
1 Geografiya 8:00
2 Algebra 8:50
3 Informatika 9:40
4 Biologiya 10:35
5 Chet tili 11:25
6 Iqtisod 12:15
Juma
1 Tarbiyaviy soat 8:00
2 Geometriya 8:50
3 Geografiya 9:40
4 Tarix 10:35
5 Rus tili 11:25
6 Chizmachilik 12:15
Shanba
1 Algebra 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Kimyo 9:40
4 Adabiyot 10:35
5 Tarix 11:25
6 Jismoniy tarbiya 12:15
7 Informatika 13:05
Dushanba
1 Iqtisod 8:00
2 Rus tili 8:50
3 Algebra 9:40
4 Fizika 10:35
5 Adabiyot 11:25
6 Huquq 12:15
Seshanba
1 Ona tili 8:00
2 Geometriya 8:50
3 Geografiya 9:40
4 Tarix 10:35
5 Chet tili 11:25
6 Jismoniy tarbiya 12:15
Chorshanba
1 MIG' 8:00
2 Tarix 8:50
3 Texnologiya 9:40
4 Kimyo 10:35
5 Chet tili 11:25
6 Biologiya 12:15
7 Geografiya 13:05
Payshanba
1 Algebra 8:00
2 Chizmachilik 8:50
3 Adabiyot 9:40
4 Chet tili 10:35
5 Biologiya 11:25
6 Informatika 12:15
Juma
1 Tarbiyaviy soat 8:00
2 Tarix 8:50
3 Geometriya 9:40
4 Rus tili 10:35
5 Ona tili 11:25
6 Jismoniy tarbiya 12:15
Shanba
1 Tarix 8:00
2 Algebra 8:50
3 Fizika 9:40
4 Adabiyot 10:35
5 Kimyo 11:25
6 Informatika 12:15
 • 10 "A"
 • 10 "B"
Dushanba
1 Kimyo 8:00
2 Din tarixi 8:50
3 Algebra 9:40
4 Ona tili 10:35
5 Fizika 11:25
Seshanba
1 Geografiya 8:00
2 CHYOT 8:50
3 Adabiyot 9:40
4 Rus tili 10:35
5 Algebra 11:25
Chorshanba
1 Chet tili 8:00
2 Jismoniy tarbiya 8:50
3 Ona tili 9:40
4 Informatika 10:35
5 Rus tili 11:25
6 Jismoniy tarbiya/CHYOT 12:15
Payshanba
1 Kimyo 8:00
2 Biologiya 8:50
3 Chet tili 9:40
4 Adabiyot 10:35
5 Geometriya 11:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 8:00
2 Biologiya 8:50
3 Ma'naviyat asoslari 9:40
4 Tarix 10:35
5 Huquq 11:25
Shanba
1 Chet tili 8:00
2 Informatika 8:50
3 Tarix 9:40
4 Fizika 10:35
5 Algebra 11:25
Dushanba
1 Huquq 8:00
2 Kimyo 8:50
3 Chet tili 9:40
4 Geografiya 10:35
5 Algebra 11:25
Seshanba
1 Algebra 8:00
2 Biologiya 8:50
3 Rus tili 9:40
4 Din tarixi 10:35
5 Adabiyot 11:25
Chorshanba
1 Rus tili 8:00
2 Informatika 8:50
3 Chet tili 9:40
4 Algebra 10:35
5 Kimyo 11:25
Payshanba
1 Biologiya 8:00
2 Jismoniy tarbiya 8:50
3 Geometriya 9:40
4 Tarix 10:35
5 Informatika 11:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 8:00
2 Ona tili 8:50
3 Tarix 9:40
4 Ona tili 10:35
5 Ma'naviyat asoslari 11:25
6 Fizika 12:15
Shanba
1 Adabiyot 8:00
2 Chet tili 8:50
3 Jismoniy tarbiya/CHYOT 9:40
4 CHYOT 10:35
5 Fizika 11:25
 • 11 "A"
 • 11 "B"
Dushanba
1 Chet tili 8:00
2 Huquq 8:50
3 Jismoniy tarbiya 9:40
4 Kimyo 10:35
5 Algebra 11:25
Seshanba
1 Chet tili 8:00
2 Din tarixi 8:50
3 Algebra 9:40
4 Adabiyot 10:35
5 Rus tili 11:25
Chorshanba
1 Biologiya 8:00
2 Chet tili 8:50
3 Algebra 9:40
4 Ona tili 10:35
5 Fizika 11:25
Payshanba
1 Rus tili 8:00
2 Kimyo 8:50
3 Algebra 9:40
4 Astronomiya 10:35
5 Adabiyot 11:25
6 Tarix 12:15
Juma
1 Tarbiyaviy soat 8:00
2 CHYOT 8:50
3 Tarix 9:40
4 Algebra 10:35
5 Fizika 11:25
6 Biologiya 12:15
Shanba
1 CHYOT/MIG' 8:00
2 Tadbirkorlik 8:50
3 Informatika 9:40
4 Ona tili 10:35
5 Informatika 11:25
Dushanba
1 Algebra 8:00
2 Jismoniy tarbiya 8:50
3 Kimyo 9:40
4 Informatika 10:35
5 Adabiyot 11:25
Seshanba
1 Din tarixi 8:00
2 Chet tili 8:50
3 Geometriya 9:40
4 Ona tili 10:35
5 Fizika 11:25
Chorshanba
1 Algebra 8:00
2 Biologiya 8:50
3 Adabiyot 9:40
4 Fizika 10:35
5 CHYOT 11:25
6 Chet tili 12:15
Payshanba
1 Tarix 8:00
2 Rus tili 8:50
3 Algebra 9:40
4 Kimyo 10:35
5 Huquq 11:25
Juma
1 Tarbiyaviy soat 8:00
2 Chet tili 8:50
3 Biologiya 9:40
4 Geometriya 10:35
5 Ona tili 11:25
6 Tarix 12:15
Shanba
1 Rus tili 8:00
2 Astronomiya 8:50
3 Tadbirkorlik 9:40
4 Informatika 10:35
5 CHYOT/MIG' 11:25